Hegra Bensinstasjon


Medlem av bensinstasjonskjeden Best Stasjon AS.

Jan Petter Bjørnevik er tredje generasjons driver av stasjonen som er med i Norges eneste bensinstasjonskjede eid av driverne, Best Stasjon AS.

BEST STASJON AS er et selskap av og for forhandlere som eier eller driver en bensinstasjon eller energi forhandler. Selskapet ble stiftet høsten 1999, og er i dag Norges eneste forhandler-eide bensinstasjonskjede. Best har i dag nærmere 130 stasjoner og 22 energi forhandlere spredd over hele landet.

Kontakt oss